ชุด 9 รัชกาลชุดที่ 1 1005810000012

ชุด 9 รัชกาลชุดที่ 1
เหลือเพียง99.00 ฿ ต่อหน่วย

เรื่อง
- พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร.1
- พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ร.2
- พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.3