รับสมัครงาน

บริษัท พีดูเอ็ด จำกัด บริษัทในเครือบริษัท สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ซึ่งดำเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์รวมทั้ง กิจกรรมด้านค่ายภาษาอังกฤษ กำลังเปิดรับสมัครบุคลากร คนรุ่นใหม่ ไฟแรง มาร่วมงานจำนวนมาก

 

Marketing Officer /Business Development 


ทำกิจกรรมสื่อสารทางการตลาด เช่น ออกบูท จัดกิจกรรมทางการตลาด, กลยุทธ์ทางการตลาด ทำแผนการตลาด ดูแลสื่อต่างๆประสานงานกับส่วนต่างๆ และด้านการประชาสัมพันธ์
   • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
   • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • หากมีประสบการณ์งานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
   • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
   • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

Membership & Database Management

รับผิดชอบงานด้าน Member ด้านข้อมูล และการสร้างกิจกรรมต่างๆ สำหรับสมาชิก การบริหารงานสมาชิกอื่นๆ รวมถึงการทำงานร่วมกับส่วนอื่นๆในการดำเนินงานด้านการตลาดของสมาชิก
   • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
   • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • หากมีประสบการณ์งานด้านการบริหารงานสมาชิกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
   • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
   • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

 

วิธีการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติมาที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. บริษัท พีดูเอ็ด จำกัด
ติดต่อ : คุณพรทิพย์ ภูมิ่งแก้ว บริษัทพีดูเอ็ดจำกัด โทรศัพท์: 0-2331 6151-2 ต่อ 0
เลขที่ 867 อาคารพรไพลินบิสสิเนส พอยท์ ถนนอ่อนนุช แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 0-2331-6151-2 โทรสาร : 0-2331 6153

 

.