ENGLISH-THAI DICTIONARY (ฉบับตั้งโต๊ะ) 9789740863564

37001200c6
ส่วนลด: -5%
ราคาเต็ม: 290
เหลือเพียง275.50 ฿ ต่อหน่วย


คำศัพท์ 40,000 คำ ครอบคลุม ทุกสาขานิยามศัพท์กระชับถูกต้อง เข้าใจง่าย
ประมวลคำประสม วลี สำนวน คำอุปมาอุปไมย ที่นิยมใช้อย่างกว้างขวาง
คำศัพท์พิมพ์แบบแยกพยางค์ ช่วยให้อ่านง่าย
คำอ่านออกเสียง แสดงการเน้นเสียง เพื่อการออกเสียงที่ใกล้เคียงเจ้าของภาษา