โครงการ TWP English Talent ครั้งที่ 4: My Homeland

ประกาศผลรบรางวล english talent 4

ประกาศผลการตัดสินรางวัลสำหรับผลงานที่เข้าร่วมประกวด
ในโครงการTWP English Talent ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ My Homeland มีดังนี้ค่ะ

ระดับชั้นประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนเลิศหล้า ทีม Sasinun Hunchangsith
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนอุดมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
รางวัล Popular Vote : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ไลค์ 359 ไลค์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนจินดามณี
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 : โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
รางวัล Popular Vote : โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้ไลค์ 694 ไลค์

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนอิสลามสันติชน ทีม Wonderful Floating market by SIS Media
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 : โรงเรียนภูเรือวิทยา
รางวัล Popular Vote : โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ได้ไลค์ 734 ไลค์

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลทุกๆคนนะคะ จะมีพี่ทีมงานติดต่อกลับไปเพื่อประสานงานในการเข้ารับรางวัล ในวันที่ 3 เมษายน 2557 ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติค่ะ

ส่วนน้องๆที่พลาดรางวัลในปีนี้ไม่ต้องเสียใจนะคะ ทางสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชยังคงมีกิจกรรมดีๆให้น้องๆ เข้าร่วมอีกมากมายค่ะ รวมถึง TWP English Talent ครั้งที่ 5 ที่จะมีมาให้ร่วมสนุกอีกเร็วๆนี้ค่ะ


#TWPEnglishTalent4th#MyHomeLand#ไทยวัฒนาพานิช#ประถมศึกษา#มัธยมศึกษาตอนต้น#มัธยมศึกษาตอนปลาย