โครงการ ครั้งที่ 3 TWP English Talent ตอน “Get to know our ASEAN friends”

 ภาพบรรยากาศจากงาน   3rd TWP English Talent 

 

clip image001

น้องๆคนเก่งจากโรงเรียน กระเทียมวิทยา จังหวัดสุรินทร์ (รูปบน) ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ สีลม (รูปล่าง) กับรางวัล popular โหวต

clip image002
โชว์สวยๆ ก่อนเข้าสู่งานมอบรางวัล กับ โชว์เดินแบบชุดประจำชาติในกลุ่ม Asean ทั้ง 10 ประเทศ ตรงกับหัวข้อของงานประกวด 3rd TWP English Talent “Get to know our ASEAN friends”  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เดินภายในงานสัปดาห์หนังสือเป็นอย่างมาก

clip image003

clip image004

กิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัลบนเวที กับเกม  Asean Quick

clip image005

บรรยากาศการเล่นเกมบนเวทีเป็นไปอย่างสนุกสนาน  และได้รับการตอบรับที่ดีจากน้องผู้เข้าร่วมงาน กับการ จับคู่ ประเทศ ธงชาติ และเมืองหลวง โดยที่ใครสามารถทำได้เร็วที่สุดก็จะได้รับรางวัล จากทาง สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช นอกจากจะสนุกแล้วยังได้ประโยชน์ด้วยค่ะ 

clip image006

clip image007

และก็มาถึงพิธีมอบรางวัลของเหล่าน้องๆคนเก่งกันแล้วค่ะ   เริ่มที่ ระดับประถมศึกษาเด็กหญิงนิชา  บูรณ์เจริญ  จากโรงเรียนอุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

clip image008

เด็กหญิงอภิชญา  แพทยานนท์, เด็กหญิงพรปวีณ์  ธันนกรสกุล, เด็กหญิงนิโคล  อาจารย์สัมปันน์    และเด็กหญิงนันทวรรณ  ดิษบ์รุ่งโรจน์ จากโรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ สีลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงและคะแนน Popular โหวต

clip image009

และโรงเรียนสุดท้ายที่ได้รับรางวัลในระดับประถมศึกษาคือโรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ได้รับรางวัลชมเชย ไปค่ะ แต่เนื่องจากน้องๆไม่สามารถมารับได้ด้วยตัวเอง คุณครูน้ำทิพย์  นาคอุดมจึงมารับแทนน้องๆค่ะ

clip image010