โครงการ TWP English Talent ครั้งที่ 4: My Homeland

logo twp English talent4TWP English Talent ครั้ง 4 เป็นการแข่งขัน ทักษะภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ“My Homeland” โดยมีเนื้อหาส่งเสริมให้เด็กๆได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษของตน จัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอในรูปแบบ สารคดีท่องเที่ยว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ของตัวเองโดยใช้แต่ภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถคิดวิธีการนำเสนออย่างไรก็ได้ ถ่ายทำลงคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 10 นาที

.

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ ครั้งที่ 3 TWP English Talent ตอน “Get to know our ASEAN friends”

20121103 13rd TWP English Talent เป็นการแข่งขัน แต่งนิทานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ในหัวข้อ“Get to know our ASEAN friends” โดยมีเนื้อหาส่งเสริมให้เด็กๆได้รู้จักเพื่อนๆในกลุ่มประเทศอาเซียน ในด้านต่างๆ พร้อมจัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอนิทานในรูปแบบให้อิสระทางความคิด

.

อ่านเพิ่มเติม...

2stTWP English Talent

logo twp English talent 2เป็นการแข่งขัน แต่งนิทานภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่มีเนื้อหาส่งเสริมจริยธรรมด้านต่างๆ พร้อมจัดทาคลิปวิดีโอนาเสนอนิทานในรูปแบบให้อิสระทางความคิด โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถคิดวิธีการนาเสนอนิทานของตัวเองอย่างไรก็ได้ถ่ายทาลงคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที

.

อ่านเพิ่มเติม...

1stTWP English Talent

Design2เป็นการแข่งขัน แต่งนิทานภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่มีเนื้อหาส่งเสริมจริยธรรมด้านต่างๆ พร้อมจัดทาคลิปวิดีโอนาเสนอนิทานในรูปแบบให้อิสระทางความคิด โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถคิดวิธีการนาเสนอนิทานของตัวเองอย่างไรก็ได้ถ่ายทาลงคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที

.

อ่านเพิ่มเติม...