Preparing English Language Learners for ASEAN Community

 

slide-4

สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ร่วมกับ สำนักพิมพ์ McGraw-Hill จัดงานสัมมนาสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ในหัวข้อ 

Preparing English Language Learners for ASEAN Community

พบกับบูทจำหน่ายหนังสือหนังสือของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชภายในงาน ท่านอาจารย์และสมาชิกที่มีบัตร สมาชิก TWP Club อย่าลืมพกบัตรสมาชิกมาด้วยนะคะ ท่านจะได้รับส่วนลด เพิ่ม 3 % ทันทีค่ะ ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบวันและสถานที่จัดงานได้ตามตารางด้านล่างนี้ค่ะ


ตารางวันจัดงาน และสถานที่จัดงาน

วัน วันที่ จังหวัด สถานที่ บรรยากาศในงาน
วันจันทร์ 21 ม.ค. 56 เชียงใหม่ โรงแรม ดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ คลิกที่นี่
วันพุธ 23 ม.ค. 56 พิษณุโลก โรงแรมลีลาวดีปาร์คแอนด์โฮเต็ล คลิกที่นี่
วันศุกร์ 25 ม.ค. 56 อุดรธานี Centara Hotel & Convention Center คลิกที่นี่
จันทร์ 28 ม.ค. 56 ร้อยเอ็ด โรงแรมเพชรรัตน์ คลิกที่นี่
วันพุธ 30 ม.ค. 56 สุรินทร์ โรงแรมทองธารินทร์ คลิกที่นี่
วันศุกร์ 1 ก.พ. 56 นครราชสีมา โรงแรมสีมาธานี คลิกที่นี่
วันจันทร์ 4 ก.พ. 56 ชลบุรี โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน คลิกที่นี่
วันพุธ 6 ก.พ. 56 กรุงเทพฯ โรงแรมแอมบาสเดอร์ คลิกที่นี่
วันศุกร์ 8 ก.พ. 56 สุราษฎร์ธานี โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า คลิกที่นี่
วันจันทร์ 11 ก.พ. 56 สงขลา โรงแรมหรรษา เจบี คลิกที่นี่
วันพุธ 13 ก.พ. 56 เพชรบุรี โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ คลิกที่นี่

หมายเหตุ : หากอาจารย์ท่านใดต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา กรุณาติดต่อ ผู้แทนขายของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ในพื้นที่ของท่านหรือ โทร. 02 320 3721-6 ต่อ 123-125 (ฝ่ายธุรการขาย)

 

สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช เดินหน้าสร้างกิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพ การสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา จัดอบรมหัวข้อ “Preparing English Language Learners for ASEAN Community” เตรียมพร้อมครูเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ทวพ. ร่วมกับบริษัท McGraw-Hill Companies ได้จัดงานอบรมให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ มีครูผู้สอนให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 2,000 คน  ในหัวข้อ “Preparing English Language Learners for ASEAN Community

ผศ.อินทิรา บุนนาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จำกัด กล่าวว่าสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช     ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะ ในด้านต่างๆ ที่จะสามารถนำไปใช้ในการสอนให้กับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษมาอย่างต่อเนื่อง   ในปีนี้ได้ดำเนินการจัดการอบรมให้จังหวัดใหญ่ ทั่วประเทศ กว่า 11 ครั้ง  ซึ่งคาดว่าจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอน  โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในห้องเรียนได้จริง  เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน และเนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ครูจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจในการเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมด้านทักษะทั้งการฟังพูดอ่านเขียน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำอาเซียน  การทำให้นักเรียนมีความพร้อมด้านการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุด  มิใช่สอนเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนซึ่งควรจะไปเน้นในวิชาอื่นเช่น สังคมศึกษามากกว่า

ผศ.อินทิรา บุนนาค ยังกล่าวอีกว่า จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวทางบริษัทคาดว่าจะทำให้ครูได้รับแนวทางในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายจากวิทยากรที่มีประสบการณ์สูง มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนการในการจัดกิจกรรมประเภทส่งเสริมครูผู้สอนครั้งต่อๆไป โดยเป็นการจัดกิจกรรมอบรมทางวิชาการแบบนี้ตลอดปี แต่อาจเป็นการจัดอบรมย่อย ในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับความต้องการของโรงเรียน และยังมีกิจกรรมที่ไม่ใช่วิชาการแต่จัดเพื่อสนับสนุนโรงเรียน เช่น English camp สำหรับนักเรียน และครู นอกจากนี้ยังมีโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ และโครงการช่วยครูเตรียมเด็กให้พร้อมกับการสอบซึ่งทั้ง 2 เรื่องกำลังอยู่ในระหว่างศึกษาอยู่

วิทยากร

MR. TONY HARDEN จาก McGraw-Hill Companies