ไทยวัฒนาฯขยายไลน์จัดกิจกรรมส่ง ดิจิทัลคอนเทนท์ ลงแทบเล็ต

ไทยวัฒนาฯขยายไลน์จัดกิจกรรมส่ง ดิจิทัลคอนเทนท์ ลงแทบเล็ต

.

ทวพ.ปรับทัพพิมพ์ตำราเรียนอังกฤษ

twp-tab-tam-ra

.

อ่านเพิ่มเติม...

Publishing firm plans English training camps

เมื่อวันที่    กันยายน 2555  นางอินทิรา  บุญนาค กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยวัฒนาพานิชไปเปิดตัว แถลงข่าว เกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัทที่จะปรับตัวให้เน้นกลุ่มตำราเรียนต่างประเทศพร้อมกับเพิ่มเติมกลุ่มหนังสือทั่วไป

.

อ่านเพิ่มเติม...