สามารถติดต่อขอรับ MEGA Goal Reading Comprehension Test for O-NET ได้ฟรี !!

MG200 สำหรับโรงเรียนที่ใช้หนังสือชุด MEGA Goal สามารถติดต่อขอรับ
MEGA Goal Reading Comprehension Test for O-NET
ได้ฟรี ติดต่อส่วนการตลาด โทร. 02-320-3721-6 ต่อ 124 หรือ พนักงานขายประจำพื้นที่

.

อ่านเพิ่มเติม...

Exploring Singapore

 Banner-exspo Exploring Singapore โปรแกรม Super Fun Oversea Camp จากบริษัท พีดูเอ็ด จำกัด ผู้จัดทำค่ายภาษาอังกฤษในโรงเรียนและสถานที่สำคัญต่างๆในประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้นอกห้องเรียน จึงจัดทำค่ายเรียนภาษา ณ ประเทศสิงคโปร์ ขึ้นเพื่อให้น้องๆและผู้ปกครองที่มีความสนใจสามารถส่งบุตรหลานไปเพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

.

อ่านเพิ่มเติม...

งานสัมมนาวิชาการสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ หัวข้อ CLT: A Key Approach to ELT

20096bannerบริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ร่วมกับ McGraw-Hill International Enterprises LLC  จัดงานสัมมนาวิชาการสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศในหัวข้อ CLT: A Key Approach to ELT

 

.

อ่านเพิ่มเติม...