งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 : EDUCA 2012

1

งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 : EDUCA 2012

EDUCA 2012 : The 5 th Annual Congress for Teacher Professional Development หรืองานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5 เป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมสำหรับกลุ่มผู้บริหารทางการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดงานระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2555 เวลา  อาคาร IMPACT FORUM (HALL9) ชั้น 2 อิมแพค เมืองทองธานี

สำหรับในงานนี้ ทวพ.ได้ไปออกบูธด้วย เราอยู่ที่บูธ E22 และได้นำหนังสือแบบเรียนมัธยม  พจนานุกรม และนิทาน Easy & Fun มาจัดจำหน่ายและที่สำคัญเรายังมีคู่มือครูมาจัดแสดงโชว์ด้วย 

.