Book fair การไฟฟ้าบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

1Book-fair

Book fair การไฟฟ้าบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Book fair การไฟฟ้าบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2556 เวลาตั้งแต่ 7.00 – 18.00 น.

.

อ่านเพิ่มเติม...

Book Fair ที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (เมืองทอง)

bookfairst frang

เตรียมพบกับ งานออกบูท Book Fair ที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ระหว่าง วันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2556 ในเวลา 07.00 - 17.00 น.

.

อ่านเพิ่มเติม...

กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก 2556

Bannwer bangkok book capital

เมืองหนังสือโลกคือเมืองที่สร้างเสริมสนับสนุนทุกโอกาสและทุกช่องทางให้พลเมืองทุกกลุ่ม ทุกเพศวัย สนใจการอ่าน ให้ความสำคัญต่อการอ่าน และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน

.

อ่านเพิ่มเติม...

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 41

2013020823535งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 41 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 11 ณ.ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งงานจะจัดระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 8 เมษายน 2556 

 

.

อ่านเพิ่มเติม...