โปรโมชั่น ต้อนรับวันแม่กับหนังสือกลุ่ม Bright Kids

PosterMOM12August56 3โปรโมชั่น ต้อนรับวันแม่กับหนังสือกลุ่ม Bright Kids - พิเศษ !!! ลด 20 % เมื่อท่านซื้อหนังสือในกลุ่ม Bright Kids เล่มใดก็ได้

.

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการหนังสือเพื่อน้องแดนใต้

dan-tri

.

อ่านเพิ่มเติม...

งานเทศกาลหนังสือครอบครัวนักอ่าน ครั้งที่ 2 (Family’s Book Festival 2013)

banner-17-23งานเทศกาลหนังสือครอบครัวนักอ่าน ครั้งที่ 2 (Family’s Book Festival 2013) ณ.ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันพุธที่ 17 - วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2556

.

อ่านเพิ่มเติม...

ศิริราช Book fair

ศิริราช Book fair

ศิริราช Book fair ที่โรงพยาบาลศิริราช บริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปี อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.00 – 20.00 น.

.

อ่านเพิ่มเติม...