นวัตกรรมสื่อสนับสนุนการสอนชุด New World Multimedia Pack

Brochure NW Multimedia Pack-1-1

Brochure NW Multimedia Pack-2

Brochure NW Multimedia Pack-1-4

rollup02

คลิปวิดีโอแนะนำการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน

Using Technology to Facilitate Teaching and Learning

จากวิทยากรเสริม อาจารย์เบญจพร ดีแล้ว 

รร.บางระกำวิทยศึกษา จ.พิษณุโลก

 

สนใจติดต่อ บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด

1991/129-130 ถนนสุขุมวิท 77(อ่อนนุช) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250

โทรศัพท์ 0-2320-3721-6 โทรสาร 0-2320-3730-31

www.twp.co.th