นวัตกรรมสื่อสนับสนุนการสอนชุด New World Multimedia Pack

bnhomenewpack60สนใจติดต่อ บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด
1991/129-130 ถนนสุขุมวิท 77(อ่อนนุช) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 0-2320-3721-6 โทรสาร 0-2320-3730-31

อ่านเพิ่มเติม...

Effective Communicative Language Teaching (CLT) Techniques For TEACHING GENERATION Z STUDENTS

coverpageprTEACHING-GENERATION-Z-STUDENTS200บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ร่วมกับ McGraw-Hill International Enterprises LLC
จัดงานสัมมนาวิชาการสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

Making Communicative Language Teaching (CLT) Happen in Your Large Classroom

bannerpr“ Making Communicative Language Teaching (CLT) Happen in Your Large Classroom ”
สอนภาษาแบบเน้นการสื่อสารให้ได้ในชั้นเรียนขนาดใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

นวัตกรรมสื่อสนับสนุนการสอน หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ชุด MegaGoal

bnmg  นวัตกรรมสื่อสนับสนุนการสอน หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ชุด MegaGoal

.

อ่านเพิ่มเติม...