“ Super Fun English Camp ” ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัด ระยอง

 001 banner

               เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง กับค่ายภาษาอังกฤษ “ Super Fun English Camp ” ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัด ระยอง เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผ่านกิจกรรม เพลง เกมส์ โดยครูเจ้าของภาษา พร้อมทั้งทีมงานคุณภาพที่ดูแลน้อง ๆ อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้ฝึกความกล้าแสดงออก ตลอดจนพัฒนาทั้ง IQ&EQ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ