“ Super Fun English Camp ” โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

DSC 8072-2

                     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558  ที่ผ่านมา  บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง กับค่ายภาษาอังกฤษ “ Super  Fun  English  Camp ” ให้กับ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ณ  เมืองโบราณ  จังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ผ่านกิจกรรม  เพลง  เกมส์  โดยครูเจ้าของภาษา พร้อมทั้งทีมงานคุณภาพที่ดูแลน้อง ๆ  อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้ฝึกความกล้าแสดงออก ตลอดจนพัฒนาทั้ง IQ&EQ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ในการจัดค่ายครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ไบท์มี (Bite ME) ขนมข้าวกล้องหอมมะลิอบกรอบออร์แกนิกที่นำมาเป็นของรางวัลให้กับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย