Super Fun English Camp For Smart Class @ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

DSC 7384

                    เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด  ได้จัดกิจกรรม ”Super Fun English Camp” เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 94 คน ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  โดยทีมงาน Super Fun English Camp ซึ่งประกอบไปด้วยครูเจ้าของภาษาและทีมงานมืออาชีพ ได้พาน้อง ๆ ร่วมทำกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้ด้านภาษาอังกฤษ อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อให้น้อง ๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร รวมทั้งฝึกให้กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม บรรยากาศในการร่วมกิจกรรมเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ปิดท้ายด้วยการแจกของรางวัลอีกมากมาย