โครงการ ชั้นวางหนังสือคลังปัญญา

 csr500

             ไทยวัฒนาพานิช ร่วมกับ บริษัท พีดูเอ็ด จำกัด จัดโครงการ “ชั้นวางหนังสือคลังปัญญา”   มอบตู้หนังสือนิทานสองภาษาให้ แผนกผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลรัฐและมูลนิธิเด็ก 10 แห่ง พร้อมจัดกิจกรรมต่อเนื่องให้ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปร่วมมอบความสุขให้กับผู้ป่วยเด็กทั่วประเทศ

Csr 82201

               สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ผู้นำทางด้านการผลิตหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สื่อการเรียนการสอนมาเป็นเวลากว่า 80 ปี ร่วมกับ บจก. พีดูเอ็ด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ผู้ดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เยาวชนไทย จึงได้จัดทำโครงการ “ชั้นวางหนังสือคลังปัญญา” โดยมอบ ชั้นพร้อมหนังสือนิทานสองภาษาให้แก่แผนกกุมารเวช โรงพยาบาลของรัฐ และมูลนิธิเด็ก เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลกลาง, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า,โรงพยาบาลเด็ก, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลศิริราช, มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย,มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ เป็นการตอบแทนคืนให้กับสังคมด้วยการมอบความรู้ผ่านทางหนังสือนิทาน อีกทั้งยังเป็นโครงการที่สอดคล้องตามแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ทรงดำรัสไว้ว่า “หนังสือเป็นที่มาของแหล่งความรู้วิทยาการทุกด้านและทุกคนสามารถแสวงหาได้ง่ายและประหยัดอีกด้วย” 

             ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในกิจกรรมต่อเนื่องที่ขยายโครงการไปยังแผนกกุมารเวช โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ โดยการร่วมกิจกรรมง่ายๆ เพียง กด Like เพจ : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช แล้วโพสต์ภาพถ่ายคู่กับหนังสือของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช หรือ ดาวน์โหลด Application Interactive Book “Bright Kids by TWP” และ Capture ภาพหน้าจอ  พร้อม (Hashtag)   #ชั้นวางหนังสือคลังปัญญา (100 โพสต์ของท่าน = 1 ตู้หนังสือ) เพื่อส่งมอบโอกาสที่ดีทางการศึกษาให้กับเด็กไทยได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2558