โครงการ ชั้นวางหนังสือคลังปัญญา

crs01ไทยวัฒนาพานิช ร่วมกับ บริษัท พีดูเอ็ด จำกัด จัดโครงการ “ชั้นวางหนังสือคลังปัญญา”  มอบตู้หนังสือนิทานสองภาษาให้ แผนกผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลรัฐและมูลนิธิเด็ก 10 แห่ง

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสริมศักยภาพเด็กไทย “ก้าวไกลรับ AEC”

Banner Chor200

.

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบริจาคหนังสือห้องสมุด

Cover

.

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการหนังสือเพื่อน้องแดนใต้

dan-tri

.

อ่านเพิ่มเติม...