"Super Teacher English Camp 2013"

superfunENG3camp 2556 1ทวพ เดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในการจัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนในชั้นเรียน รวมทั้งกิจกรรมในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยมีพื้นฐานทางด้านภาษาที่แข็งแกร่ง

 

.

อ่านเพิ่มเติม...

Preparing English Language Learners for ASEAN Community

Newsสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ร่วมกับ สำนักพิมพ์ McGraw-Hill จัดงานสัมมนาสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ในหัวข้อ Preparing English Language Learners for ASEAN Community

พบกับบูทจำหน่ายหนังสือหนังสือของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชภายในงาน ท่านอาจารย์และสมาชิกที่มีบัตร สมาชิก TWP Club อย่าลืมพกบัตรสมาชิกมาด้วยนะคะ ท่านจะได้รับส่วนลด เพิ่ม 3 % ทันทีค่ะ 

.

อ่านเพิ่มเติม...

English Language Seminar "English for the Real World : Preparing for ASEAN Community"

.

อ่านเพิ่มเติม...