สินค้า

เป็นเด็กดีกันนะ : เป็นธรรมเท่าเทียม เป็นเด็กดีกันนะ : เป็นธรรมเท่าเทียม เป็นเด็กดีกันนะ : เป็นธรรมเท่าเทียม เป็นเด็กดีกันนะ : เป็นธรรมเท่าเทียม เป็นเด็กดีกันนะ : เป็นธรรมเท่าเทียม เป็นเด็กดีกันนะ : เป็นธรรมเท่าเทียม เป็นเด็กดีกันนะ : เป็นธรรมเท่าเทียม
หมวดหมู่สินค้า: หนังสือภาพสำหรับเด็ก
รหัส : 32069300A
ราคา 250.00 บาท

17 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 622 ผู้ชม

เป็นเด็กดีกันนะ : เป็นธรรมเท่าเทียม

 

หนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับเด็ก ให้แนวความคิดในเรื่องค่านิยมอันดีงาม
แนะนำจริยธรรมที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในสังคม
เสริมสร้างพื้นฐานสำคัญทางกิริยา วาจา การคิดและการประพฤติตนอย่างถูกต้องเป็นสากล
ช่วยให้เด็ก ๆ รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำหล่อหลอมให้เด็กรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
นับถือตนเองและเคารพผู้อื่น ปลูกฝังให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ นำทางไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข

 

จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม

เนื้อใน : พิมพ์ 4 สี

จำนวนหน้า : 32 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 17.7x20x0.7 เซนติเมตร

รูปแบบปก : ปกแข็ง

ผู้แต่ง  Kimberley Jane Pryor

 

 

 

 

 

 

Engine by shopup.com