สินค้า

Moving Up Critical Reading Book 3 Moving Up Critical Reading Book 3 Moving Up Critical Reading Book 3 Moving Up Critical Reading Book 3 Moving Up Critical Reading Book 3
รหัส : 06129702B
ราคา 125.00 บาท

แท็ก:

28 มกราคม 2562

ผู้ชม 1046 ผู้ชม

Moving Up Critical Reading Book 3

  

พัฒนาทักษะการอ่านและกระบวนการอ่านวิเคราะห์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ส่งเสริมการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน


• บทอ่านหลากหลาย เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เตรียมพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อขั้นสูง
• เสริมสร้างคำศัพท์และสำนวนเพื่อต่อยอดการเตรียมตัวศึกษาต่อและการนำไปใช้จริง
• พัฒนาทักษะการอ่านต่าง ๆMain Idea, Fact & Details, Cause & Effect, Inference,Compare & Contrast, Drawing Conclusion, etc. อย่างครอบคลุม เป็นระบบ 
• Graphic Organizer ท้ายบทอ่านแต่ละบท ช่วยจัดโครงสร้างความคิด ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ Critical Thinking) ช่วยในการสรุปใจความสำคัญและสร้างความเข้าใจบทอ่านในเชิงลึก

 

จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม

เนื้อใน : พิมพ์ 2 สี

จำนวนหน้า : 104 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 21x27.5x0.6 เซนติเมตร

รูปแบบปก : ปกอ่อน

ผู้แต่ง Brady Fotheringham

 

 

 

 

 

 

 

Engine by shopup.com