สินค้า

NEW Weaving It Together 2 (4th EDITION) NEW Weaving It Together 2 (4th EDITION) NEW Weaving It Together 2 (4th EDITION) NEW Weaving It Together 2 (4th EDITION) NEW Weaving It Together 2 (4th EDITION)
รหัส : 06140102A
ราคา 150.00 บาท

แท็ก:

08 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 3382 ผู้ชม

NEW Weaving It Together 2 (4th EDITION)

 

หนังสือเรียนที่มุ่งพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนให้แก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยเชื่อมโยงบทอ่านที่น่าสนใจกับกิจกรรมการเขียนอย่างเป็นขั้นตอน หนังสือชุดนี้พัฒนาขึ้นเพื่อ
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและกลุ่ม ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการอ่าน 
และสามารถ่ายทอดความคิด โดยเขียนและพูดเป็นภาษาอังกฤษได้

 

จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม

เนื้อใน : พิมพ์ 4 สี

จำนวนหน้า : 194 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 18.5x26x0.7 เซนติเมตร

รูปแบบปก : ปกอ่อน

ผู้แต่ง MILADA BROUKAL

 

 

 

 

Engine by shopup.com