สินค้า

FIFTY-FIFTY ONE
รหัส : 06114702A
จาก 125.00 บาท ลดทันที 6.25 บาท
ราคา 118.75 บาท

แท็ก:

31 ตุลาคม 2560

ผู้ชม 116 ผู้ชม

FIFTY-FIFTY ONE

ผู้แต่ง WARREN WILSON , ROGER BARNARD

 

ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันอย่างแท้จริงมุ่งพัฒนาทักษะการฟังและพูด
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานในชั้นเรียน ด้วยผลลัพธ์
จากการพัฒนามาเป็นเวลานานที่ตรงกับความต้องการของครูและผู้เรียนภาพประกอบสวยงามและ
เนื้อหาที่น่าสนใจ ช่วยให้การเรียนรู้สัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น

Engine by shopup.com