สินค้า

My Handwriting Book 1 A B C My Handwriting Book 1 A B C My Handwriting Book 1 A B C My Handwriting Book 1 A B C My Handwriting Book 1 A B C My Handwriting Book 1 A B C
รหัส : 06121400A
ราคา 55.00 บาท

17 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 698 ผู้ชม

My Handwriting Book 1


ชุดแบบฝึกหัดคัดอังกฤษตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ สำหรับเด็กใช้ฝึกฝนการคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษขั้นต้น

• รูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษชัดเจน คัดตามได้ง่าย สะดวก สนุก
• มีภาพประกอบน่ารัก และกระตุ้นความสนใจของเด็ก
• มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสติปัญญาและอารมณ์

 

จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม

เนื้อใน : พิมพ์ 2 สี

จำนวนหน้า : 32 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 14.5 x 21 x 0.3 เซนติเมตร

รูปแบบปก : ปกอ่อน

ผู้แต่ง ทวพ.

 

 

 

Engine by shopup.com