สินค้า

บฝ. คัดไทย อนุบาล 3 บฝ. คัดไทย อนุบาล 3 บฝ. คัดไทย อนุบาล 3 บฝ. คัดไทย อนุบาล 3 บฝ. คัดไทย อนุบาล 3 บฝ. คัดไทย อนุบาล 3
รหัส : 05032500B
ราคา 40.00 บาท

17 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 6755 ผู้ชม

บฝ. คัดไทย อนุบาล 3

 

เน้นการฝึกทักษะลีลามือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ
การหัดเขียนตัวอักษร ตามแบบตัวอักษรของราชบัณฑิตยสถานตั้งแต่ ก-ฮ
สระเดี่ยว การหัดผสมคำอย่างง่าย ๆ การเขียนเลขไทยและการเขียนเลขอาราบิก
ได้เรียนรู้การเขียนไปพร้อม ๆ กับความเพลิดเพลินจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ

 

จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม

เนื้อใน : พิมพ์ 2 สี

จำนวนหน้า : 34 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 21 x 29 x 0.2 เซนติเมตร

รูปแบบปก : ปกอ่อน

ผู้แต่ง ทวพ.

 

 

 

 

 

 

 

Engine by shopup.com