บทความ

ดูบทความFocus and Move it : Putting the course materials into action at Singsamut School, Chon Buri

Focus and Move it : Putting the course materials into action at Singsamut School, Chon Buri

การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ในหัวข้อ

Focus and Move it : Putting the course materials into action

ให้แก่ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ที่โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

THAI WATANA PANICH CO., LTD. & Pearson Education Indochina Co., Ltd

ได้จัด Workshop ในหัวข้อ Focus and Move it : Putting the course materials into action

เทคนิคการสอนโดยใช้สื่อมัลติมิเดียในชั้นเรียน  ให้แก่ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ที่โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562

 

โดยวิทยากร : Mr.Neil David Morsley

 

09 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 357 ครั้ง

Engine by shopup.com