บทความ

ดูบทความการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤิทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤิทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จำกัด จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤิทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เมื่ือวันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา

 

08 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 608 ครั้ง

Engine by shopup.com