บทความ

ดูบทความPutting the course materials into action At Kanchananukroh School

Putting the course materials into action At Kanchananukroh School

 

การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ในหัวข้อ

Putting the course materials into action

ให้แก่ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 10 สิงหาคม 2562

 

 

THAI WATANA PANICH CO., LTD. & Pearson Education Indochina Co., Ltd

ได้จัด Workshop ในหัวข้อ Putting the course materials into action

เทคนิคการสอนโดยใช้สื่อมัลติมิเดียในชั้นเรียน  ให้แก่ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 

จำนวนครู 32 คน

โดยวิทยากร : Mr.Neil David Morsley

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 951 ครั้ง

Engine by shopup.com