บทความ

ดูบทความFocus and Move it : Putting the course materials into action

Focus and Move it : Putting the course materials into action

 

การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ในหัวข้อ

 Focus and Move it : Putting the course materials into action

ให้แก่ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ที่โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 

 

 

THAI WATANA PANICH CO., LTD. & Pearson Education Indochina Co., Ltd

ได้จัด Workshop ในหัวข้อ Focus and Move it : Putting the course materials into action

เทคนิคการสอนโดยใช้สื่อมัลติมิเดียในชั้นเรียน  ให้แก่ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ที่โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 

จำนวนครู 42 คน

โดยวิทยากร : Mr.Neil David Morsley

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 769 ครั้ง

Engine by shopup.com