บทความ

ดูบทความInspiring Teen Through Active Learning : Practical Ideas for Larger Classes  

Inspiring Teen Through Active Learning : Practical Ideas for Larger Classes  

Thai Watana Panich Co., Ltd.  &  McGraw-Hill Education

Present

Inspiring Teen Through Active Learning :

Practical Ideas for Larger Classes

 

         สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ร่วมกับ สำนักพิมพ์ McGraw-Hill จัดงานสัมมนาสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ มีครูผู้สอนให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 2,000 คน  ในหัวข้อ Inspiring Teen Through Active Learning : Practical Ideas for Larger Classes

 

 

19 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 535 ครั้ง

Engine by shopup.com