บทความ

ดูบทความThai Watana Panich & Pearson Education English Language Seminar

Thai Watana Panich & Pearson Education English Language Seminar

 

บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ร่วมกับบริษัท Pearson Education
จัดการสัมมนาในหัวข้อ  
Active Learning and Technology’s Roles in the 21st Century English Classroom

 

 

 

 

              บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ร่วมกับบริษัท Pearson Education จึงได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ  Active Learning and Technology’s Roles in the 21st Century English Classroom โดยวิทยากรเจ้าของภาษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความเข้าใจ และความพร้อม สามารถสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เกิด Active Learning ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ สนใจ ใฝ่เรียนรู้ สนุกสนาน และกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น

 

 

ภาพกิจกรรมการสัมมนา

21 มกราคม 2562

ผู้ชม 814 ครั้ง

Engine by shopup.com