บทความ

ดูบทความเดินหน้าสร้างกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา จัดดูงานการเรียนการสอนในประเทศกลุ่มอาเซียน

เดินหน้าสร้างกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา จัดดูงานการเรียนการสอนในประเทศกลุ่มอาเซียน

หมวดหมู่: ONE TEACHERS

บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด

เดินหน้าสร้างกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับมัธยมศึกษา จัดดูงานการเรียนการสอนในประเทศกลุ่มอาเซียน

 

 

 

                 บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด เตรียมตัวต้อนรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดยการนำคณะครูอาจารย์ จากโรงเรียนจ่านกร้อง ,
       โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา และโรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก บินลัดฟ้าดูงานสถานศึกษา ของเพื่อนบ้าน ในกลุ่มประเทศอาเซียน เริ่มด้วย ประเทศพม่า ในวันที่ 1-3 มีนาคม 2556 ที่โรงเรียน Yangon Academy และโรงเรียน Network International School

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ครูมีโอกาสได้เห็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศเพื่อนบ้าน
2. ให้เห็นความพร้อมของเพื่อนบ้านเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และนำมาปรับใช้กับตัวเอง
3. สร้างโอกาสให้มีการติดต่อแลกเปลี่ยนครูระหว่างโรงเรียน

 

 

     

 

 

11 มกราคม 2561

ผู้ชม 237 ครั้ง

Engine by shopup.com